Pozwolenia środowiskowe – kiedy są wymagane i kto je wydaje?

Pozwolenie na emisję Poznań

Dbanie o środowisko jest bardzo ważne. To, jakie działania podejmuje teraz, ma ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń. Już teraz w miejscach na świecie brakuje wody, a śmieci zalegają na ulicach. Warto podejmować działania, dzięki którym środowisko będzie w znacznie lepszym stanie. W dzisiejszym artykule dowiedz się o pozwoleniach, o które należy się ubiegać, w chwili, kiedy chcemy otworzyć przedsiębiorstwo, które może mieć negatywny wpływ na środowisko.

Kiedy decyduje się na otworzenie przedsiębiorstwa, niezbędne jest ubieganie się o wiele pozwoleń. Tak jest w również w przypadku otwierania przedsiębiorstw czy przetwórni, które będą negatywnie oddziaływały na środowisko. Tak dzieje się w przypadku np., fabryk, rzeźni czy chlewów. Wtedy przedsiębiorca musi ubiegać się o niektóre z poniższych pozwoleń:

  • pozwolenie zintegrowane Poznań – jest to licencja na użytkowanie instalacji konkretnego typu. Pozwolenia te uzyskuje się na konkretna instalację, której funkcjonowanie doprowadzić może do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Do tych instalacji zalicza się urządzenia i instalacje do wytwarzania paliw, do obróbki metali, w przemyśle chemicznym i mineralnym, w gospodarce odpadami oraz w innych działalnościach. To, kto udziela pozwolenia zależy od skali działalności. Może to być Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bądź marszałek, albo starosta.
  • pozwolenie na emisję Poznań – koniecznie jest uzyskanie tego pozwolenia, w przypadku wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Pozwolenie to wydaje starosta lub prezydent miasta, marszałek albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.  
  • pozwolenie środowiskowe – na to pojęcie składa się szereg pozwoleń. Są to pojedyncze decyzje urzędowe, które dotyczą konkretnych aspektów działalności np. pozwolenia sektorowe. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa ubiegać muszą się o konkretne licencje np. pozwolenie zintegrowane.
Pozwolenie zintegrowane Poznań

Jest wiele firm, które pomagają przedsiębiorcom uzyskać takie pozwolenia. Zgromadzenie pełnej dokumentacji jest często bardzo czasochłonne, a procedury skomplikowane. Warto znaleźć firmę, która bezbłędnie, a co za tym idzie, szybko i w terminie załatwi wszelkie formalności, związane z pozyskaniem decyzji środowiskowych.