Jak zostać komornikiem?

Sąd rejonowy Gdynia

Choć praca komornika nie uważa się za łatwą pracę, wiele osób chciałoby pracować na tym stanowisku. Jak nim zostać? To nie jest takie proste. Trzeba spełnić kilka ważnych warunków, aby móc wykonywać ten zawód. Jakie są to dokładnie? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Jak zostać komornikiem w Polsce?

Z roku na rok zadłużeń Polaków jest coraz więcej. Przez co wiele osób decyduje się na tą pracę, ponieważ jest ona pewna na najbliższe lata.

Komornikiem Gdynia nie zostanie każdy, kto chce. Przede wszystkim nie mogą być nim osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa, albo były już karane. Jest jeszcze szereg innych ważnych warunków do spełnienia. Są nimi:

  • ukończenie 26 lat,
  • ukończone studia na kierunkach prawniczych lub administracyjnych,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • odbycie aplikacji komorniczej,
  • przepracowanie co najmniej 2 lat w charakterze asesora komorniczego.

Niestety bez odpowiednich studiów nikt także nim nie zostanie. Co ciekawe, aby pracować na stanowisku komornika, trzeba przejść przez aplikację komorniczą. Czym jest i jak do niej przystąpić?

Komornik Gdynia

Aplikacja komornicza

Na samym początku zaczyna się od zdania egzaminu konkursowego, który odbywa się tylko raz w roku. Egzamin ma formę testu, sprawdzającego wiedzę kandydatów na komorników z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego czy konstytucyjnego. Po zdaniu go można zacząć ubiegać się o wpis na listę. Jeśli dostaniemy się, będziemy na aplikacji przez okres dwóch lat.

Podczas aplikacji głównym zadaniem osób chętnych do pracy w tym zawodzie jest zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Po upłynięciu dwóch lat wiedza ta zostanie sprawdzona podczas egzaminu komorniczego.

Zakres obowiązków

Poza wykonywaniem czynności egzekucyjnych na mocy orzeczeń sądu rejonowego Gdynia komornicy muszą także dokonywać spisów inwentarza, oraz sporządzać protokoły stanu faktycznego przed rozpoczęciem postępowania sądowego.